Asp.Net和LinQ中把日期转换为一定格式的字符串的方法!(最简单的一种实例)

add _ date = date . tostring(" yyyy-mm-ddhh:sis ter:ss ")

Add_Date =日期。ToString("MM/dd/yyyy ")

在LINQ,价值设置装备摆设形式是如许的!

添加日期= u .添加日期。Year.ToString() + "-" + u.Add_Date。month . ToString()+"-"+u . Add _ Date。Day.ToString(),

您可以还会对下面的文章感兴趣:

最新评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。